Ukázky realizací - fasády a omítky

Restaurátorské práce provedené na zámku v Hrádku u Sušice

Fasády na Zámku v Hrádku u Sušice svým rozsahem a charakterem oprav vyžadovaly spolupráci většího počtu osob. Náš podíl spočíval u klasicistních částí v průzkumu, očištění a následně v důkladném zpevnění plastických prvků. Podíleli jsme se v menší míře i na jejich lokálním doplnění s ohledem na původní podobu a barevném nátěru dle rozhodnutí pracovníků NPÚ.

U renesančních fasád naše práce spočívala v pečlivém průzkumu a dokumentaci dochovaných fragmentů, v jejich konzervaci. Následně jsme provedli vlastní jednovrstvou omítku přitaženou lžící s postupným nanesením vápenného líčka. Dle dochovaných fragmentů jsme provedli plošnou rekonstrukci.

 

Zámek v Hrádku u Sušice před započetím oprav

 

Zámek Hrádek u Sušice, stav po ukončení prací na obnově budov

 

Kaple svaté Walburgy

Pohled na Kapli svaté Walburgy, štít opraven na počátku 90. let cementovým potěrem, stav před zahájením prací

Pohled na Kapli svaté Walburgy po ukončení prací, ze štítu odstraněny nevhodné materiály, štuky zpevněny a následně doplněny do původních forem

 

Kaple svaté Walburgy

Boční pohled na Kapli svaté Walburgy, patrná destrukce  omítkových vrstev na renesanční části

Pohled z nádvoří zámku na opravené budovy

 

Pohled na renesanční štíty Starého zámku v Hrádku u Sušice

Renesanční štíty Starého zámku, destrukce omítkových vrstev, statické poruchy. Původní sgrafitová výzdoba uchována pod střechou pozdější budovy přistavěné na levé straně v 18. století.

Čerstvě provedená (ještě nevyzrálá omítka) fasáda s rekonstrukcí renesanční podoby zámku. Jednovrstvá kletovaná omítka s následným vápenným líčkem provedeným "do živého", následovalo samotné provedení sgrafita.

 

Pohled na celek, kamenný portál ze staršího sídla druhotně užitý v renesanci

 

Pohled na Starý zámek, kamenný portál ze staršího sídla druhotně užitý v renesanci

 

Supraporta Kaple svaté Walburgy

Supraporta Kaple svaté Walburgy, stav před restaurováním

Supraporta po restaurování (tj. očištění, zpevnění, injektáži, doplnění chybějících částí, retuši a nátěru dle zjištěné barevnosti)

 

Pohled na prostor mezi čeledníkem a tělesem Starého zámku (před provedením spojující přístavby v 18. století přístupová cesta)

 

Restaurování renesančních omítek v bývalém soudním sále Zámku v Hrádku u Sušice

Sál před zahájením prací

Finální podoba sálu

Detail štukatury po zavoskování

Detail štukatury před barevnou retuší

 

 

 

Tvrz Kestřany, budova bývalého pivovaru

Tvrz Kestřany, budova bývalého pivovaru (původně třetí gotická tvrz Kestřan, přestavěná v renesanci na pivovar) s klasicistní podobou fasády, stav před zahájením prací.

Po průzkumu a zakonzervování renesančních fragmentů provedeno doplnění chybějících omítek, sjednocení vápenným nátěrem s následnou rekonstrukcí barevnosti s užitím žluti Fischera z Erlachu ( Marie Terezie) v originální receptuře.

 

Pohled ze dvora. Dosychající nátěr, mění se od tmavě zelené, přes oranžověhnědou až k finálnímu okru...Barevný nátěr vápenného charakteru